ഇടിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന മലകളും കുത്തിയൊലിച്ചുവരുന്ന വെള്ളവും..ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളം കണ്ടത്..

മഴ വീണ്ടും കേരളത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലുണ്ടായത് 80 ഉരുള്‍പൊട്ടലുകള്‍. കേരളത്തെ നടുക്കിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്...
 

Video Top Stories