കൊവിഡ് കാലത്ത് 'ആടുജീവിത'ത്തിന്റെ കഥാകാരന് പ്രവാസികളോട് പറയാനുള്ളത്

20 വര്‍ഷം വിദേശത്തു കഴിഞ്ഞ കഥാകൃത്ത് ബെന്യാമിനെ പ്രവാസികള്‍ ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന നന്നായറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാസികളോട് പറയാനുള്ളത് കേള്‍ക്കാം.
 

Video Top Stories