രോഗം എഴുത്തുകാരനാക്കിയ അന്‍സാര്‍ ബാബു, തൊഴില്‍ വഴികാട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍; ഗള്‍ഫ് റൗണ്ടപ്പ്

'മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണേണ്ടി വന്നു ജീവിതം തിരിച്ചറിയാന്‍', രോഗം എഴുത്തുകാരനാക്കിയ അന്‍സാര്‍ ബാബു. നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ അവസരത്തിന് വഴികാട്ടിയായി ദുബായിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍. കാണാം ഗൾഫ് റൗണ്ടപ്പ്
 

Video Top Stories