ഓര്‍മ്മയിലേക്ക് മറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍; 2020ന്‍റെ ദുഃഖം

<p>celebrities and politicians who demise in 2020</p>
Dec 31, 2020, 7:38 PM IST

പ്രമുഖര്‍ പലരും വിടവാങ്ങിയ വര്‍ഷം. കൊവിഡ് കൊണ്ടുപോയവരും നിരവധി. അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗങ്ങളും. നഷ്ടങ്ങളുടെ 2020
 

Video Top Stories