'നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്‍മാരല്ലെ ' അയാള്‍ പോയതിന് ശേഷം വരാമെന്ന് ബിനീഷ് പറഞ്ഞതായി യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍

അവസരം ചോദിച്ചെത്തുന്ന ആളുമായി വേദി പങ്കിടാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് അനില്‍ പറഞ്ഞെന്ന് കോളേജ് യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍

Video Top Stories