അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ

ഷഹീൻബാഗ് പ്രതിഷേധത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഒരുവിഭാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ച് നിയമം പാസാക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് തീവ്രവാദത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത്. 

Video Top Stories