കാസർകോടും ദുരിതപ്പെയ്ത്ത്; നൂറിലധികം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

കാര്യങ്കോട് പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് കാസർകോടിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിൽ. രാത്രിയാണ് വീടുകളിലേക്കും മറ്റും വെള്ളം കയറിയത്. 
 

Video Top Stories