പൂഞ്ഞാര്‍ ഒപ്പമെന്ന് പിസി ജോര്‍ജ്; മുന്നണികള്‍ പുറത്ത് നിന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ഇറക്കിയതില്‍ വിമര്‍ശനം

പൂഞ്ഞാര്‍ ഒപ്പമെന്ന് പിസി ജോര്‍ജ്. എല്ലാ മുന്നണികളും പൂഞ്ഞാറിന് പുറത്ത് നിന്ന് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ഇറക്കി, ഇവിടെയുള്ള അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തകരെല്ലാം മടയന്മാരാണോ എന്നും ആര്‍ക്കും കാറിത്തുപ്പാന്‍ പൂഞ്ഞാറെന്താ കോളാമ്പിയാണോ എന്നും ചോദിക്കുന്നു
 

Video Top Stories