രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം രണ്ടാം ദിവസമായിട്ടും സുനില്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്


അച്ഛനും ഭാര്യയും മക്കളും സഹോദരിയും അവരുടെ മക്കളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സുനില്‍ കവളപ്പാറയില്‍ നിന്നും പോകാതെ നില്‍ക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ജിവനോടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍
 

Video Top Stories