'ഞങ്ങള്‍ക്ക് മതമില്ല , പ്രണയം മാത്രം'; നിവേദിനും റഹീമിനും പറയാനുള്ളത്...

കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗേ ദമ്പതികൾ
പ്രണയജീവിതം പറയുന്നു

Video Top Stories