കൊവിഡിന് 'എളുപ്പത്തിൽ' മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ബാബ രാംദേവ്

കൊറോണയ്ക്ക് മാത്രമല്ല റേഡിയേഷനും മരുന്നുണ്ട് ബാബയുടെ കൈയിൽ. ഓണത്തിനിടയിൽ  പുട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയാണോ ബാബാ രാം ദേവ്.

Video Top Stories