പ്രതികൾ മതപണ്ഡിതരാകുമ്പോൾ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുന്നതെന്തിന്; കാണാം മലബാർ മാന്വൽ

പീഡകരായ മദ്രസാധ്യാപകർ സമുദായത്തിന് തലവേദനയോ? അവരെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന് പകരം മതവികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിച്ചതാര്?നീലേശ്വരം പീഡകർ കേരളത്തിലെ മദ്രസ്സകളുടെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ഒരു പാഠമാകുമോ?
 

Video Top Stories