'സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല'


തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ യോഗം ചേർന്ന് കൂടിയാലോചി ച്ച് നിരവധി സാങ്കേതികതകൾക്കൊടുവിൽ മാത്രമേ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടത്താനാകൂ എന്ന് അഡ്വ ജയശങ്കർ 

Video Top Stories