കൊറോണക്കാലത്ത് നമ്മള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ചെയ്യുന്നത്, കാണാം 'ജീവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്'..

കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഈ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തില്‍ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? എന്താക്കെയാണ് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നത്? കാണാം 'ജീവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്'..
 

Video Top Stories