പാവങ്ങളുടെ അമ്മ'; മദര്‍തെരേസയെ ഓര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍

പാവങ്ങളുടെ അമ്മ'; മദര്‍തെരേസയെ ഓര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍

Video Top Stories