സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷനുമായി പാറശ്ശാല; വികസന നേട്ടങ്ങള്‍ 'എംഎല്‍എയോട് ചോദിക്കാം'

കിഫ്ബി വഴി പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിന്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറുകയാണ്. സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ നടന്ന മണ്ഡലം. 550 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പദ്ധതികളാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകള്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന. കാണാം എംഎല്‍എയോട് ചോദിക്കാം
 

Video Top Stories