ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദന മേഖലയില്‍ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച ഫുഡ് ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്;മണി ടൈമില്‍ പ്ലിങ്ങ് ഫുഡ്‌സ്

ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദന മേഖലയില്‍ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച ഫുഡ് ടെക്  സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്;മണി ടൈമില്‍ പ്ലിങ്ങ് ഫുഡ്‌സ്

Video Top Stories