ത്രീഡി ദൃശ്യാനുഭവം ഇനി മൊബൈലിലും... ത്രീഡി മൊബൈല്‍ സ്ക്രീനുകള്‍ വിപണിയിലേക്ക്

ലോകത്തിലെ ആദ്യ 3D മൊബൈല്‍ സ്ക്രീന്‍ ഗാര്‍ഡ് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് 

Video Top Stories