കണ്‍സ്യൂമര്‍ റോബോട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സംരഭം 'ഇന്‍ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സ്';മണി ടൈം

കണ്‍സ്യൂമര്‍ റോബോട്ടുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സംരഭം 'ഇന്‍ജെന്‍ റോബോട്ടിക്‌സ്';മണി ടൈം

Video Top Stories