നിറം കെടുത്തിയത് ട്രാക്കോ..? അതോ മത്സരക്രമമോ..?

പലര്‍ക്കും വേദനയുണ്ട്, ഈ കുരുന്നുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒന്നും നല്‍കാതെ വിട്ടതില്‍...
 

Video Top Stories