ഹിറ്റ്ലർ തടവിലിട്ട ഏക മലയാളി- എ.സി.എന്‍ നമ്പ്യാരുടെ അറിയാക്കഥ

മലയാളി അധികം അറിയാതെ പോയ മഹാവിപ്ലവകാരിയാണ് എ.സി.എന്‍ നമ്പ്യാര്‍. ജര്‍മ്മനിയില്‍ ഹിറ്റ്ലർ  കമ്യൂണിസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടവിലിട്ട ഏക മലയാളിയാണ് നമ്പ്യാര്‍.

Video Top Stories