തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിന് ഊര്‍ജമേകി പാട്ടുകളും; സ്ഥാനാര്‍ഥികളും അണികളും ആവേശത്തില്‍

കലാശക്കൊട്ടിന്റെ മേളത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും അണികളും. പോരിന് ഊര്‍ജമേകി പാട്ടുകളുമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ വൈറല്‍ പാട്ടുകള്‍ കാണാം...

Video Top Stories