'ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തുവേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്?'

ഇന്ത്യ ഇന്ന് എഴുപത്തിമൂന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിലാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ 370 റദ്ദാക്കിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും..

Video Top Stories