യുവാക്കളെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ പാര്‍ട്ടിക്കെന്ത് ലാഭം, സര്‍ക്കാറിനെന്ത് ലാഭം? | കഥ നുണക്കഥ

സ്റ്റേറ്റും പൊലീസും ജയിച്ചു. യുവത്വത്തില്‍ ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ശരിക്കും പേടിച്ചു. കമ്യൂണിസം കണ്ടുപിടിച്ച മഹാന്മാര്‍ക്ക് ഒരു മനസ്താപവുമില്ല. അലന്‍ -താഹ യുഎപിഎ കേസ് വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയാകുമ്പോള്‍ കാണാം കഥ നുണക്കഥ.

Video Top Stories