സര്‍ക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും കൂടി ഗവര്‍ണറെ ആളാക്കിയ കഥ!

കേരള സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ അധികാരമില്ലാത്ത ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ ഇടത് മുന്നണിയും ഐക്യ മുന്നണിയും പായുന്നതെന്തിന്? കാണാം, കഥ നുണക്കഥ. 
 

Video Top Stories