കോറോണയ്ക്ക് പിന്നാലെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും; കേരളം എന്തു ചെയ്യും?

കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള പ്രതിരോധത്തിലാണ് കേരളം. കൊറോണയ്ക്ക് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കേരളത്തെ വലയ്ക്കുകയാണ്. കേരളം എന്തു ചെയ്യും? കാണാം കഥ നുണക്കഥ....
 

Video Top Stories