പൂന്തുറയിൽ പാളിയ പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധം

പൂന്തുറയിൽ നടന്നത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെന്ന് പിണറായി വിജയൻ. സർക്കാരിന് ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസിലായെന്ന് പൂന്തുറക്കാർ. തെറ്റിയത് ആർക്ക്?

Video Top Stories