തൊഴിലാളികളെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടെലികോം കമ്പനി!

ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേറ്റവും പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്ന ടെലികോം സ്ഥാപനം. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്നിരുന്ന സ്ഥാപനം. ഇന്ന് അവിടത്തെ തൊഴിലാളികൾ ശമ്പളമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Video Top Stories