ചെഗുവേരയുടെ മകള്‍ അലൈഡ ഗുവാര തിരുവനന്തപുരത്ത്;മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

കേരളത്തിന്റെ ആഥിത്യ മര്യാദയില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ആലൈഡ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പമാണ് ആലൈഡ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്


 

Video Top Stories