രാഖിയുടെ ചെരിപ്പും കഴുത്ത് മുറുക്കാനുപയോഗിച്ച കയറും കണ്ടെത്തി

അമ്പൂരി രാഖി വധക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ നിർണ്ണായകമായ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. പ്രതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച  രാഖിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 
 

Video Top Stories