കണ്ണൂര്‍ കാട്ടാമ്പള്ളിയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍

 ഞങ്ങള്‍ എത്താന്‍ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങള്‍ ആളുകളെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ നോക്കു എന്നാണ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് പറഞ്ഞതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു


 

Video Top Stories