ആശുപത്രിയില്‍ പോലുമെത്താതെ കൊവിഡിന് കീഴടങ്ങിയവര്‍, ഭാവിയെ നോക്കി പകച്ചുനില്‍ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍

കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ മരിച്ചവരിലേറെയും മലയാളികളാണ്. ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശനം കിട്ടാതെ ലേബര്‍ ക്യാമ്പിലും ചെറുമുറികളിലും കിടന്നാണ് സാധാരണക്കാരും തൊഴിലാളികളുമടക്കമുള്ള നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചത്. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഭാവിയെ നോക്കി പകച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്.
 

Video Top Stories