മാധ്യമങ്ങള്‍ തനിക്ക് മുന്നില്‍ വായ് മൂടിക്കെട്ടി ഇരിക്കണമെന്നാണോ മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ?

മാധ്യമങ്ങളെ വിരട്ടുന്ന പിണറായിക്കറിയുമോ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള  അവകാശം ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ച് തന്നതാണെന്ന്.രാജാവല്ല മുഖ്യമന്ത്രി..

Video Top Stories