ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില സുപ്രധാന മുഖങ്ങള്‍-അന്നും ഇന്നും

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമായി മാറിയ ചില നേതാക്കളുടെ മുന്‍കാലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.
 

Video Top Stories