ഈ പി.സി.ജോര്‍ജിന്റെ ഒരു കാര്യം!

<p>pc george gum</p>
Jan 13, 2021, 11:01 AM IST

യുഡിഎഫ് പ്രവേശനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് പി.സി.ജോര്‍ജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും,നിലപാട് മാറ്റങ്ങളും 'ഗം'കേട്ട് നോക്കിയപ്പോള്‍...


 

Video Top Stories