'സ്മാക് 2019' ഓഗസ്റ്റ് 2ന് അബുദാബിയില്‍; പ്രവേശനം സൗജന്യം

മലയാളം ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വേദിയായ സ്മാക് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് അബുദാബിയില്‍. പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും. 

Video Top Stories