വംശഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ക്രിമിനലോ, അതോ തന്റേടിയായ രാഷ്ട്രനേതാവോ?

<p>Saddam Hussein, a criminal responsible for Genocide or a Stubborn leader?</p>
Dec 30, 2020, 5:14 PM IST

സദ്ദാമിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്ക പറയുന്നത് മാത്രമാണോ സത്യം? ക്രൂരനായ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി എന്നത് മാത്രമാണോ ചരിത്രത്തിൽ സദ്ദാമിന്റെ സ്ഥാനം ?

Video Top Stories