വാരണാസിയില്‍ മത്സരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാകെ തരംഗമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമോ ? വോട്ട് ഇന്ത്യ വോട്ട്

വാരണാസിയില്‍ മത്സരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാകെ തരംഗമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമോ ? വോട്ട് ഇന്ത്യ വോട്ട്

Video Top Stories