കേടായത് ഒരു ലൈറ്റ്, നന്നാക്കാന്‍ വന്നത് മുപ്പതോളം ചെറുപ്പക്കാര്‍; ലോഡുമായി പോയ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പറയുന്നു...

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സഹായവുമായി പോയ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അവരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ തുറന്നുപറയുന്നു..
 

Video Top Stories