തലശ്ശേരിയിൽ ഹർത്താലിനിടെ ബോംബേറ്

ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കണ്ണൂരിലും അക്രമാസക്തം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴി മാറുന്നു.
 

Video Top Stories