രാജിക്കത്തും കീശയിലിട്ട് പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിട്ട ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍റെ കഥ

പാക്കിസ്ഥാനോട് തോല്‍ക്കുന്നത് അപമാനമായി കണ്ട് കോര്‍ട്ടിലേക്ക് രാജിക്കത്തും പോക്കറ്റിലിട്ട് പോയ ഒരു ഇതിഹാസ പരിശീലകന്‍റെ കഥ

Video Top Stories