തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓമനയാകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയാന!

മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുവന്ന ആനക്കുട്ടനെ ഓർമ്മയില്ലേ. ആളിപ്പോൾ കോട്ടൂർ ആനപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലെ താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Video Top Stories