വയനാട് മേപ്പാടിയിലേത് വൻ ദുരന്തം,പുത്തുമലയിൽ മലമ്പ്രദേശം ഒഴുകിപ്പോയി


വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ നടന്നത് വൻ ദുരന്തം.ഉരുൾപ്പൊട്ടലിൽ ഒരു മല മുഴുവനായും ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Video Top Stories