'നാട്ടിലേക്ക് തിരികെപ്പോകണം'; തെരുവിൽ സംഘടിച്ച് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ

ലോക്ക്ഡൗണിൽ പ്രകോപിതരായി കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾ തെരുവിൽ. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ കുടുങ്ങിയ  നൂറുകണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് തെരുവിൽ സംഘടിച്ചത്. 

Video Top Stories