കത്തിയമർന്ന് പുക നിറഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം; ആമസോൺ കാടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്...

അഞ്ചരക്കോടി വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറ കാട്ടുതീയിൽ കത്തിയമരുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിനോടകം ആമസോൺ വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. 
 

Video Top Stories