ഹരിയാനയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ധാന്യങ്ങളില്‍ മാരക രാസ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍

ഇവിടെ കൃഷിക്കായി രാസമാലിന്യങ്ങള്‍ കലര്‍ന്നവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് .ഇത് ധാന്യങ്ങളില്‍ അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു


 

Video Top Stories