നിയമസഭയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ,നിയമസഭ ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്രഭരണം; എന്താണ് വ്യത്യാസം


കേന്ദ്രത്തിന് കീഴില്‍ കശ്മീരിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ എന്താണ് ഭരണത്തില്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന മാറ്റം

Video Top Stories