മലപ്പുറത്ത് സിപിഎമ്മില്‍ തലമുറ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത: നിലവിലുള്ള ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎന്‍ മോഹന്‍ദാസ് മാറിയേക്കും

malappuram cpm
Dec 26, 2021, 8:35 AM IST

മലപ്പുറത്ത് സിപിഎമ്മില്‍ തലമുറ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത: നിലവിലുള്ള ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇഎന്‍ മോഹന്‍ദാസ് മാറിയേക്കും

Video Top Stories