വിമാനത്താവളവും യുഎപിഎയും കോടതി അലക്ഷ്യവും;പൊതുവിഷയങ്ങളില്‍ പ്രമുഖരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പുകള്‍


തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള  വിഷയത്തില്‍ പിണറായി വിജയനോളം ഉച്ചത്തില്‍ നിലവിളിച്ചത് ആരാണ് ? കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

 

Video Top Stories