തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വീണ്ടും തിടമ്പേറ്റി,ആരാണ് ജയിച്ചത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി.വി.അനുപമ ഐ.എ.എസ് തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തത്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇത്രത്തോളം അവഹേളനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത്?സത്യം പറഞ്ഞാൽ 

Video Top Stories